Vi forhandler

Universal Tires
Ferro-bet-shield
X1-R

Mørk Gård ligger flott til på en kolle inne i dypeste Dalsroen i Søndre Høland.

For å finne frem til oss så er det 2 muligheter. Fra Bjørkelangen/Løken og Ørje kanten følg RV115 mot Hemnes og Askim, ta av ved Krokedal og følg veien gjennom et dalsøkk til du støter på et farlig veikryss skilt på Grorud, hvor gult skilt med Mørk til høyre fører deg over på en grusvei. Følg så denne gjennom noen svinger og på en slette vil du se gården og låven merket Cadillac Ranch fremfor deg på kollen. Fra Lillestrøm/Fetsund og Båstad kanten- følg RV22 og på kommunegrensen mellom Akershus og Østfold finner du skiltet Solum - ta til venstre, du er da inne i det samme dalsøkket som nevnt ovenfor og følg denne veien til veikryssskilt og ta inn til venstre på grusveien (180 graders sving).

NB, når du kjører inn i dalsøkket er du overlatt til deg selv da internet og tlf er fremmed der inne :-)

 

Ordet Mørk er gammelt stedsnavn og man antar at det har vært en bosetting her på kollen fra rundt år 900. På slutten av 1300 tallet var Mørk Gård en fullverdig gård med over 4000 mål eiet av Oslo Bispedømme. Familien Gjørvad flyttet hit Juni 2011 og har siden innflytting hatt en spennende tilværelse med å rydde og rehabilitere bygninger etter flere hundre års korn og gårds drift. Gården er idag konvertert til bolieiendom og de gamle driftsbygninger til lagerlokaler. 

Hovedhuset på gården er satt opp i 1796 men ble sist modernisert på 1970 tallet. Vi prøver nå å bringe det tilbake til slik det engang var, og mye spennede ligger bakom veggplater & senkede tak. I sin tid var det 6 husmannsplasser som var tilknyttet gården, eget Sagbruk og en Mølle fra 1752.